Normes per Reservar

HORARIS D’ESTIU:
Els horaris on és podra fer la reserva de la pista són els següents:

          De Dilluns a Divendres:         de 09:00 a 22:00
          Dissabtes:                            de 09:00 a 20:00
          Diumenges i festius:              de 10:00 a 20:00

Això vol dir, que l’última hora que és podrà fer la reserva de dilluns a divendres és de 21:00 a 22:00, els dissabtes de 19:00 a 20:00 i els diumenges i dies festius de 19:00 a 20:00.

Els jugadors que juguin l’ultima hora, disposaran de 30 minuts per la utilització dels vestuaris.

RESERVA ON-LINE
Per poder reservar On-Line, primer de tot cal trucar al Club (93 734 10 11 – 672 378 277), perquè us donin d’alta com a usuari del programa, i a continuació rebereu per SMS els codis d’accés i d’aquesta manera ja podreu realitzar les vostres reserves.

Per fer la reserva, es farà fent clik al programa de reserves on-line d’aquesta mateixa pàgina web, on és podrà fer la reserva amb l’antelació segons el tipus de soci, que a continuació es detalla:
      

1.-

SCSP

Soci Casal i Soci Pàdel 48 h. d’antel-lació

2.-

NCSP

No Soci Casal i Soci Pàdel 46 h. d’antel-lació

3.-

SCNP

Soci Casal i no Soci Pàdel 24 h. d’antel-lació

4.-

NCNP

No Soci Casal i no Soci Pàdel 22 h. d’antel-lació


NORMATIVES DE LES RESERVES

En cas d’intentar reservar una hora de pista i aquesta ja estigués reservada, si la persona vol, tindrà l’opció de posar-se en llista d’espera per si hagués alguna anul.lació de l’hora demanada. En aquest cas quan el programa detecti alguna anul.lació automàticament enviarà un sms al primer de la llista d’espera.

Tots els jugadors tindran l’oportunitat de cancel.lar una reserva feta, sempre i quan es faci amb 3 h. d’antel.lació a l’hora reservada. Si la cancelació es fes en menys de 3 h. d’antel.lació i no fos un motiu de força major (accident, pluja, etc), en el jugador que ha fet la reserva se li aplicarà una sanció de 20,00 € corresponent a l’import de la pista no utilitzada en perjudici dels altres socis que no han pogut jugar. No servirà pagar la sanció en descomptar al jugador 4 hores de la seva cuota de soci, la sanció només es podrà cancelar en efectiu per el import esmenat anteriorment.

 

Més